شجره طیبه صالحین شهرمقدس قم

ان الارض یرثهاعبادی الصالحون (انبیا 105)

يا امير المومنين (عليه السلام)

+ نوشته شده در  سه شنبه هفدهم مرداد ۱۳۹۱ساعت 9:28  توسط تربیت وآموزش حوزه5 براداران  | 

بخش اول (ساختار جلسات حلقه های تربیتی )

ساختار جلسات حلقه های تربیتی

تشکیل جلسات حلقه ها  و اداره آن از ساختار مشخصی پیروی می کند که در اینجا به اختصار به آن اشاره خواهد شد .

نکته اساسی ُ تربیتی بودن و اثر بخشی جلسات است که لازم است به آن توجه ویژه شود. قالب ارائه  شده ُ بهترین قالب برای اداره جلسات حلقه های تربیتی است .

حلقه های تربیتیُ محل رشد افراد است، لذا تمامی این برنامه ریزی و هدف گزاری شده اند .

کلیه فعالیت های مرتبط با ساختار حلقه تربیتی در دو بخش تقسیم می شود :

الف ) مقدمات جلسه                   ب )  اداره جلسه

نکته مهم : الگو و ساختاری که در ادامه بیان خواهد شد ُ برنامه استاندارد یک حلقه تربیتی است و بدیهی است حلقه های مختلف ُ متانسب بازمان تشکیل خودُ دارای اقتضائات خاص و نیاز های ویژه می باشند . لذا لازم است سرگروه ها متناسب با شرایط موجودُ در جهت رسیدن به استانداردهای مورد نظر بصورت مرحله ای ودر برنامه ریزی زمان بندی شده ُ تلاش نمایند. پس از پایان مرحله جذب و ورود به مرحله تثبیت ُ رعایت کلیه استاندارد های ارائه شده ف لازم خواهد بود . با تشکر....

به ادامه مطالب بروید  ............


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه پانزدهم تیر ۱۳۹۱ساعت 14:3  توسط تربیت وآموزش حوزه5 براداران  | 

آشنایی با فعالیتهای حلقه تربیتی متربیان(مقدمه)

حلقه های تربتی متربیان، مهم ترین و اساسی ترین حلقه های تشکیل شده در شجره طیبه صالحین محسوب می شود. حلقه های تربیتی سایر رده های شجره طیبه نیز به منظور بهبود کیفی و ایجاد وحدت رویه در مدیریت و رهبری این حلقه ها تشکیل می گردد . در حقیقت اساس کار با حلقه تربیتی متربیان است که همه امور معرفتی ، بصیرتی و تربیتی با توجه به یک نظام جامع تربیتی آموزشی در آنجا بیان می شود تا بتوان تاثیر مثبت در انگیزه ها، باور ها و رفتار افراد گذاشت . از آنجا که سر گروه ها نقش هدایت و رهبری این حلقه ها را عهده دار هستند لازم است ساختار و محتوای حلقه های تربیتی متربیان بیان شود و سرگرو های محترم با عنایت به این مطالب ساختار و شیوه مشخصی را در تشکیل و اداره جلسات اتخاذ نمایند . همچنین لازم است کلیه فعالیت ها و برنامه های مرتبط با امور تربیتی و حلقه های تربیتی در چهار چوب مشخصی هدایت و برنامه ریزی شوند تا بتوان از آن ها برداشت ها و نتایج تربیتی مطلوب بدست آورد

گروه چیست ؟؟؟؟

گروه ظرفی است برای شکوفایی استعداد ها و توانمندی ها تا سرگروه ضمن ارتباط با اعضاء آن را در حرکت به سوی رشد و بالندگی یاری نماید.

سیر برنامه های گروه :

آنچه در گروه اتفاق می افتد عبارت است از ایجاد جزم نسبت به موضوعات یعنی ارائه شناخت و تشخیص درست نسبت به مولفه های تربیتی و سپس تعمیق این شناخت و رساندن آن به باور های قلبی .

در مرحله دوم سرگروه باید مقدمات عمل یعنی عزم بر آن فعل را در فرد ایجاد نماید و با بوجود آوردن انگیزه ، تقویت آن و تبدیل به اراده وی را به سمت عمل رهنمون سازد .

نظارت بر حسن عملکرد و رفتار های اعضاء و تبدیل رفتار های صحیح به ملکه از دیگر ثمرات و فواید تشکیل حلقه تربیتی است .

برای تحقق سیر تربیتی و تبدیل علم به عمل می توان از ابزای مانند جلسات گروهی ، مشاوره فردی ، فعالیت نظارت و از ابزارهای مختلف تربیتی مانند : تشویق ، تذکر، و..... در عرصه هایی که معین شده و به تفصیل خواهد آمد استفاده کرد .

  شناخت .........>تشخیص.......>تصمیم........> اراده.........> عمل (رفتار)........> ملکه

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>انگیزه >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 

+ نوشته شده در  دوشنبه دوازدهم تیر ۱۳۹۱ساعت 21:19  توسط تربیت وآموزش حوزه5 براداران  | 

تعاریف

شجره طیبه صالحین

تعریف : شجره طیبه صالحین چهار چوب کلی نظام تربیتی ُ معرفتی و بصیرتی بسیجیان می باشد . شجره طیبه صالحین به دنبال ایجاد یک نظام تربیتی ُ معرفتی و بصیرتی در  سطوح مختلف بسیجیان سازمان بسیج مستضعفین است که با استفاده از ظرفیت های علمی و معنوی نظام اسلامی ُ موجبات ارتقای آحاد بسیجیان را در ابعاد مختلف فراهم می نماید .

شجره طیبه صالحین متشکل از ارکان و اعضای مختلف است که هر یک از آنها دارای وظایف خاص بوده وبصورت نظام مند با یکدیگر در ارتباط هستند .

تعاریف :

حلقه تربیتی

جمع محدودی از افراد هم سطح که بصورت هدف مند به وسیله شرکت در جلسات تربیتی و ارتاط اثر بخش در خارج از جلسات ُ با هدایت گری ُ کنترل و جهت بخشی سرگروه ُ با مشارکت تمامی اعضای  حلقه و هم افزایی موثر ُ سیر مشخصی در عرصه تربیتی ُ معرفتی و بصیرتی را می گذانند و مراتب  رشد و تکامل خویش را با مطالعه ُ هم اندیشی ُ مشاوره و عمل صالح در ابعاد مختلف طی می نمایند .

انواع حلقه های تربیتی

حلقه های تربیتی در شجره طیبه صالحین با توجه به اعضای شرکت کننده در آن به ۵ نوع کلی تقسیم می شوند :

الف : حلقه متربیان   ب : حلقه سرگرو ها    ج : حلقه مربیان    د : حلقه سرمربیان    ه: مجمع اساتید

الف ) حلقه متربیان : جمع مشخص و محدودی از افراد که باداشتن زمینه اولیه موجبات رشد و تعالی معنوی آنان فراهم گردیده و توسط سرگروه هدایت و رهبری می گردد .

ب ) حلقه سرگرو ها : مجموعه مشخص و محدودی از افراد آگاه ُ دلسوز و آشنا به روش  های تربیتی که مهارت تشکیل و اداره حلقه تربیتی را متناسب با متربیان دارا می باشد و توسط مربی مدیرت و رهبری می گردد .

ج ) حلقه مربیان : جمع مشخص و محدودی  از افراد با تجربه ومسلط به روش های تربیت اسلامی که توانایی نظارت و قدرت رشد و تعالی حلقه های تربیتی با استفاده از ظرفیت سرگرو ها را دارا بوده و توسط مربی مدیرت ورهبری می شود .

د ) حلقه سرمربیان :  جمع مشخص و محدودی از افراد فاضل ُ آگاه و مسلط به اصول و روش های تربیت اسلامی که  توسط استاد مدیریت و رهبری می شود .

ه ) جمع مشخص و محدودی از فضلاء و اندیشمندان می باشند که ضمن همفکری و هم اندیشی ُ بر اساس  سیاست های مرکز تولید اندیشه در هدایت گری ُ معرفت افزایی و بصیرت بخشی شجره طیبه  ده ها میلیونی بسیج ُ ایفای نقش می نمایند .

تبصره : مجمع اساتید به صورت متمرکز در سطح کشور تشکیل و اداره خواهد شد .

 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و نهم خرداد ۱۳۹۱ساعت 12:21  توسط تربیت وآموزش حوزه5 براداران  | 

مقدمه

شجره طیبه صالحین متشکل از اعضاء و ارکان مختلف بوده و هریک از اعضای آن در حلقه های مشخصی مشغول به فعالیت خواهد بود . حلقه های تربیتی شجره طیبه به صورت زنجیره و ‍یوسته با هم در ارتباط بوده و هر یک توسط رکن مافوق هدایت و رهبری می شوند .

حلقه های تربیتی به منزله ستون های نگه دارنده شجره طیبه صالحین محسوب شده و کلیه برنامه های مورد انتظار در شجره طیبه صالحین  در قالب حلقه های تربیتی صورت می ‍زیرد . به همین دلیل ایجاد وحدت رویه در اداره حلقه ها از  اهمیت ویژه ای برخوردار است . به همین منظور موارد ضروری که سر گروه های محترم لازم است بدانند به شکل مختصر در قالب کلیات برنامه های حلقه های تربیتی و روش های اداره حلقه ها در این وبلاگ برایتان منتشر می شود .

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و نهم خرداد ۱۳۹۱ساعت 11:58  توسط تربیت وآموزش حوزه5 براداران  | 

آنچه سر گروه باید بداند ...√ وَإِن یَكَادُ الَّذِینَ كَفَرُوا لَیُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَیَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِینَ

حلقه های تربیتی مربیان ُ مهمترین و اساسی ترین حلقه های تشکل شده در شجره طیبه صالحین  محسوب می شود . حلقه های تربیتی سایر رده های شجره طیبه نیز به منظور بهبود کیفی و ایجاد وحدت رویه در مدیرت و رهبری این حلقه ها تشکیل می گردد .

در حقیقت اساس کار با حلقه تربیتی متربیان است که همه امور معرفتی ُ بصیرتی و تربیتی با توجه به یک نظام جامع تربیتی ُ آموزشی در آنجا بیان می شود تا بتوان تاثیر منثبت در انگیزه ها ُ باورها و رفتارهای افراد گزاشت . از آنجا که سرگروه ها نقش هدایت و رهبری این حلقه ها را عهده دار هستند لازم است خواستار محتوای حلقه های تربیتی متربیان مطالب ساختار و شیوه مشخصی را در تشکیل و ادراه جلسات اتخاذ نمایند .

سرگروه و بازدید کنندگان عزیز بر آن شدم که از این ‍‍پس موظوعات و مطالبی را که سرگروه های شجره طیبه صالحین باید بداند را برای شما کامل نوشته لذا خواهشمند ام مرا بانظرات و ‍یگیری موظوعات و مطالب یاری نمایید .

با تشکر سید محمد حسین مدنی

ایمیل : pesarebaba.mashalla@yahoo.com

دبیر ستاد شجره طيبه صالحين 

حوزه مقاومت بسيج ۵ شهید رجایی - شهر مقدس قم

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و نهم خرداد ۱۳۹۱ساعت 11:53  توسط تربیت وآموزش حوزه5 براداران  | 

جزوات آموزشی طرح صالحین 3

موضوع : ارزشیابی

مقدمه :

یکی از دستورات اکید دین مبین اسلام ارزیابی و محاسبه مستمر انسان از عملکرد خود برای خود سازی و رشد معنوی است که از حدیث شریف         «‌ حاسبوا قبل ان تحاسبوا » برداشت می شود. بدیهی است این سفارش سازنده نه فقط در زمینه امور فردی بلکه در زمینه تمام امور جمعی و اجتماعی منشاء‌برکات و حرکات بسیاری خواهد بود .

از سویی دیگر برای بنای یک تشکیلات کامل و بی نقص لازم است تمام اجزای مورد نیاز را مورد توجه قرار داد و چرخه کار هر یک را مشخص نمود . لذا به نظر می رسد برای رشد و بالندگی یک مجموعه سازمانی از بدو امر لازم است قسمتی به ارزیابی مداوم افراد ، برنامه ها ، سمت ها ، نمودار و آینده آن تشکیلات بپردازد . و چراغی فرا روی آن روشن نماید . واضح  است هر چه از عمر آن مجموعه می گذرد ، باید تشکیلات ارزشیابی کننده وسیعتر و منسجمتر گردد. 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و سوم خرداد ۱۳۹۱ساعت 9:25  توسط تربیت وآموزش حوزه5 براداران  | 

جزوات آموزشی طرح صالحین ۲

موضوع: رشد و سازماندهی

مقدمه :

پس از پایان مرحله تثبیت عضو در پایگاه و مأنوس شدن وی با مسجد نوبت به مرحله رشد و سازماندهی یعنی به نتیجه رساندن جذب و تثبیت می رسد عده ای این گونه می پندارند که حضور فیزیکی افراد در بسیج همان معنای بسیج است در حالی که مقام معظم رهبری (‌مد ظله العالی )‌ در جمله ای زیبا سرمنزل هر بسیجی را مشخص می کنند و می فرمایند :‌«‌بسیجی یعنی علی که تمام وجودش وقف اسلام بود »‌ در واقع بسیج مقام معنوی و والایی است که جذب و تثبیت تنها گام اول سلوک به سمت آن است و در واقع شکوفایی استعدادها و پرورش روحیات مفید در یک فضای مناسب است که می تواند انقلاب را از هر جهت بیمه نماید و عاشقانی بسازد که خود را جانانه فدای ولایت کنند .


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و یکم خرداد ۱۳۹۱ساعت 20:23  توسط تربیت وآموزش حوزه5 براداران  | 

جزوات آموزشی طرح صالحین ۱

موضوع : جذب و تثبیت

مقدمه :

توجه به بیانات حضرت امام (ره) و فرمایشات رهبر انقلاب در باره تداوم فرهنگ بسیجی به عنوان یک فرهنگ کامل و بدیع و درمورد  بسیج به عنوان محلی مطمئن برای شکوفایی استعدادها ، هر دردمند دلسوخته ای که درد دین و انقلاب را  چشیده باشد مصمم می کند تا  سعی کند با برنامه ریزی دقیق و حساب شده نوجوانان و جوانان را با این فرهنگ آشنا نموده و با جذب آنها به بسیج آینده سازانی متعهد و متخصص تربیت نماید.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه بیستم خرداد ۱۳۹۱ساعت 9:21  توسط تربیت وآموزش حوزه5 براداران  | 

...مرحله جذب مهمترین مرحله در طرح صالحین نیست

متاسفانه، گاهی برخی به اشتباه گمان می کنند که با سپری شدن مرحله جذب، نود درصد کار صورت پذیرفته است در حالی که چنین به نظر می رسد در عرصه جهاد فرهنگی و برای تداوم حضور افراد در مسجد نیز می توان همان تعبیر معروف انقلابی شدن و انقلابی ماندن را به کار برد که گفته می شود «هرچند انقلابی شدن مهم است؛ اما انقلابی ماندن بسیار از آن مهمتر و سخت تر است». چنانچه در فرایند صالحین نیز مرحله جذب در واقع آغاز مرحله مسجدی شدن است؛ اما مرحله تثبیت بیشتر به منزله برنامه ریزی دقیق برای مسجدی ماندن اعضاست که ضرورت و اهمیت بیشتری دارد و کاری به مراتب دشوارتر از آن است. علاوه بر این در خصوص مدت زمان سپری شده دوره تثبیت هم چنین به نظر می رسد که حداقل زمان تثبیت در جریان صالحین یک سال متمادی است زیرا یک عضو حلقه تربیتی، اگر بعد از گذشت یک سال، یعنی با سپری شدن چهار فصل متفاوت آن؛ که در یک فصل فعالیت های درسی به اوج می رسد، در دیگری پیک اوقات فراغت اوست و در فصل سوم اکثر خانواده ها به مسافرت می روند، باز هم به حضور در حلقه و شرکت در برنامه های مسجد پایبند بماند و در جلسات صالحین حاضر شود. چنین فردی حداقل شرایط دوره تثبیت را کسب نموده و آماده ورود به دوره رشد است.

در هر صورت تثبیت؛ دوره مراقبت از بذری است که در مرحله جذب، توسط سرگروه یا مربی در ضمیر نوجوان و جوان کاشته شده است و اکنون منتظر است تا این دانه جوانه بزند، نهالی نورس شود و تا حدودی از ریشه دواندن آن در خاک اطمینان حاصل نماید، نهالی که پس از مرحله تثبیت؛ یعنی در مرحله رشد، می بایست تبدیل به درختی تنومند شود تا در فصل میوه چینی برای جبهه انقلاب به بار بنشیند و کام جامعه از ثمراتش شیرین شود.

اگر با قدری مسامحه، دوره جذب در فرایند صالحین را همسنگ دوره دعوت به اسلام بدانیم بر این اساس، دوره تثبیت؛ دوره اسلام آوردن و مسلمان شدن است و دوره رشد، دوره ایمان، یقین و شهود ولایت است که پس از مراحل جذب و تثبیت صورت می پذیرد.

از آنجا که امروزه، یکی از آفت های اساسی فعالیت های فرهنگی دینی، عدم ثبات نیرویی و به اصطلاح حضور «یک خط در میان» اعضا در برنامه هاست لذا برنامه ریزی برای رفع این آفت که همان برنامه ریزی برای سپری شدن دوره تثبیت به شمار می آید از ضروریات اجرا و پیاده سازی فرایند صالحین است.

دبیر ستاد شجره طيبه صالحين 

حوزه مقاومت بسيج ۵ شهید رجایی - شهر مقدس قم


 

+ نوشته شده در  پنجشنبه هجدهم خرداد ۱۳۹۱ساعت 11:13  توسط تربیت وآموزش حوزه5 براداران  | 

نباید های جذب در طرح صالحين ، جذب از طريق نياز كاذب

فلاسفه انسان را حیوان ناطق می نامند و در تعریف ناطق می گویند: حیوانی است که دارای قوه تعقل است. در واقع عقل در انسان، ودیعه ای ارزشمند است که وجه تمایز او با سیر موجودات می باشد و اصولا همین قوه ارزشمند است که از انسان موجودی دارای اراده و در عین حال صاحب اختیار ساخته است.

انسان مختار آفریده شده است تا مسئولیت انتخا هایش را و رفتن ها و نرفتن هایش را، و نیز رکود و از راه ماندنش را، در طول حیات بر دوش بگیرد و در واپسین روز حسابرسی، بعنوان یک موجود مسئول و مکلف، پاسخگوی اعمالش باشد، پاسخگوی هر اقدامی که کرده است و لذا از همین روست که خداوند متعال می فرماید:

«ان السمع و البصر و الفواد کل اولئک کان عنه مسئول»
«در پیشگاه حکم خدا، گوشها و چشم ها و دلها همه مسئولند.»

انسان، علاوه بر اینکه موجودی آزاد است و اراده و اختیار دارد اما در عین حال، نیازمند تربیت است و بر خلاف سایر موجودات، اگر تحت تربیت درست قرار نگیرد حتی قادر به تامین نیازهای اولیه حیات خویش نخواهد بود. انسان، یکی از منعطف ترین موجودات هستی است. انسان موجودی است یاد گیرنده، شکل پذیر، دوستدار دانش، متعالی و تشنه حقیقت و کمال.

بر این اساس، مربی صالحین باید همواره توجه داشته باشد که با موجودی سر و کار دارد که دارای ابعاد مختلف روحی و روانی است و در نهانش متغیرهای پنهان بسیاری دارد که همه را نمی توان به یک شکل تعریف کرد.

انسان، از محیط اطراف اثر می پذیرد، از گروه همسالان الگو می گیرد و از همه مهمتر به رفتار والدین و مربیانش در زندگی تاسی می جوید.

پس با این توضیحات، حال سئوال اینجاست که مربی تربیتی در مرحله جذب چقدر می تواند با سلیقه  و ذائقه مخاطبانش همگرایی کرده و خود را مثل آنان نشان دهد؟

بعبارت دیگر، آیا باید ما خودمان را مثل مخاطب جا بزنیم و به شکل او درآییم؟ یا اینکه باید تلاش کنیم تا رفتار او را شبیه به رفتار خودمان تغییر دهیم؟

البته در مرحله تثبیت و رشد که بعدها به آن می پردازیم، بیان خواهد شد که همواره «تغییر نهایی رفتار» متناسب با آموزه های دینی، شاه بیت اصلی «تعلیم و تربیت» در جریان صالحین است، اما اینکه چه میزان از این هدف را می توان در مرحله جذب دنبال کرد، سئوال مهمی است که مربی باید پاسخ آن را از کارشناسان تربیتی بپرسد.

در هر صورت، مرحله جذب در جریان صالحین، مرحله گره خوردن دلهاست، مرحله ای که جرقه ی اولیه پیوستن به جمع مسجدی ها در این مرحله در ذهن مخاطب زده می شود. گاهی یک تلنگر احیاگر و گاهی نیز یک موعظه اثر گذار در این مرحله، در روح و جان مخاطب، انقلاب ایجاد می کند، چرا که مرحله جذب در واقع، مرحله تاباندن نور به ضمیر مستعد جوان و نوجوان است.

پس بر این اساس، وقتی قرار است مربی صالحین دعوت گر به روشنایی باشد و منادی نور، آیا می توان دعوت به روشنایی و نور را به تنهایی با وانمود کردن گرایش به تاریکی انجام داد؟!

آیا امروزه که به تدریج ذائقه برخی مخاطبان جوان و نوجوان به مادیات بیش از معنویات گرایش پیدا کرده و الگوهای تربیتی غلط، نیازهای کاذب آنان را در مقابل نیازهای واقعی قرار داده است، مربی با این مسئله باید چگونه کنار بیاید؟ چقدر در مقابل خواست مخاطب کوتاه بیاید؟ چقدر همرنگ او شود و متناسب با ذائقه و نیاز جوان و نوجوان رفتارش را تغییر دهد؟ چقدر خودمان نباشیم تا دیگران را به خود جذب کنیم؟ آیا این گونه جذبی، جذب به ما و اندیشه ما و مرام و مسلک ما خواهد بود یا جذب به مجسمه ای مخاطب پسند و یا بازیگری ایفای نقش کننده، مطابق با خواست تماشاچیان و اعضای گروه؟!

به هر حال، در خصوص این مسئله مهم و حائز اهمیت، حتما باید به چند نکته اساسی توجه داشت:

اول آنکه متاسفانه امروزه اکثر مربیان مسجدی نوعا از جایی شروع می کنند که مخاطب می خواهد، مسیری را طی می کنند که مخاطب می پسندد و به جایی می رسند که مخاطب تصمیم داشته به آنجا برسد. به دیگر سخن آنکه گاه مشاهده می شود که نه مربی طرح مشخصی برای تغییر رفتار در متربیان دارد، نه شکل جذب به گونه ای است که در متربیان انگیزه تغییر و تحول ایجاد کند و نه سیر نهایی این پروسه به رشد و تعالی و اصلاح فرد منجر می شود.

این در حالی است که مربی در فرایند جذب حتی یک لحظه نباید از اصول، ارزشها و سیره عملی خود در زندگی کوتاه آمده و عقب نشینی کند تا مخاطب را راضی نگه دارد، اما در عین حال لازم است در مواجهه با مخاطبان انعطاف پذیری لازم را داشته باشیم و خشک و متعصب به نظر نرسیم.

بنابراین، مربی باید در اولین برخورد با متربیان، سفیر مهربانی و محبت و دوستی باشد و با رفتار کردارش، شخصیت مخاطبان را تکریم نماید، ناآگاهی و کجروی آنان را به رخشان نکشد، در مقابل آنچه که هستند گارد نگیرد، منتظر تغییر آنی و دفعی در مخاطبانش نباشد، گاه خود را به تغافل بزند، از خطاهای قابل اغماض آنها در اولین برخورد چشم پوشی کند، اما در عین حال نباید وانمود کرد که او نیز مثل برخی مخاطبان گروه انسانی است سطحی، هیجانی، احساساتی و دلبسته به نیازهای مادی و کاذب.

مربی از آنجا که در تمام مراحل جذب، تثبیت و رشد، به هدفی ارزشمند می اندیشد، پس هیچگاه تغییر شکل نمی دهد و همواره شکل یک مسلمان متعهد و رسالتمند زندگی می کند، اما برای انجام این مهم، همواره در برخوردهایش، استراتژی های متفاوت اتخاذ می کند، گاهی روش موعظه در پیش می گیرد، گاهی به کسی هشدار می دهد، گاهی مستقیم و آشکار دعوت می کند و گاهی در خفا و پنهان افراد را هدایت می نماید. مربی گاهی با کسی دوست می شود که دلی صید کند و گاهی به کسی کم محلی می کند که او را وادار به حرکت نماید.

مربی صالحین، هیچ وقت نباید تنها به تامین نیازهای کاذب در مخاطب بپردازد، بلکه اول باید طرحی نو در اندازد، شالوده ای جدید پایه ریزی کند، نیازهای واقعی افراد را در درون آنها احیا نماید و سپس به متربیانش کمک کند تا در زندگی نیازهای واقعیشان را برآورده نمایند.
بنابراین و در این راه، همواره باید یازمان باشد که رشد و تعالی و کمال و معنویت و اخلاق، همیشه اصلی ترین نیاز یک مخاطب جوان و نوجوان است. پس بر این اساس، مربی باید در مسیر تاریک حرکت متربی در زندگی تنها یک چراغ روشن کند، در بیراهه یک تابلوی راهنما قرار دهد و در مقابل هر نیاز کاذب مخاطب، یک نیاز واقعی را به او معرفی کرده و در نهایت راه رسیدن به آن را نیز تا حد ممکن فرارویش ترسیم نماید.

+ نوشته شده در  دوشنبه هشتم خرداد ۱۳۹۱ساعت 8:57  توسط تربیت وآموزش حوزه5 براداران  | 

مربی صالحین باید داعیا الی الله باشد

مربی صالحین همچنین باید تلاش نماید تا همواره در طول حیات داعیا الی الله باشد و مدام مردم را به سوی خدا دعوت کند، از کتاب خدا و مکتب اهل بیت (علیهم السلام) برای آنها بگوید، مبلغ قال الباقر و قال الصادق (علیهم السلام) باشد، مردم را به دین خدا دعوت کند و حرفهای آسمانی بزند، همانگونه که رسول گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله)، عالی ترین مربی تاریخ خلقت بشر، همین گونه بوده است، ایشان نه هرگز از روی هوای نفس سخن می گفته، که «ما ینطق عن الهوی» (نجم/3) بوده است و نه حرفی جز آنکه مرضی درگاه الله بوده باشد به زبان جاری می کرده، که:

«ان هو الا وحی یوحی» (نجم/4)
«سخن او هیچ غیر وحی خدا نیست»

استاد شهبد مرتضی مطهری، در این باره در کتاب ارزشمند «جاذبه و دافعه» ویژگی بارز دعوت انبیاء الهی را نفوذ در گستره زمان، مکان و دلهای بی شمار می داند و این نوع جاذبه را جاذبه سه بعدی بر می شمرد.
وی در ادامه، با بیان این مطلب که جاذبه علی (علیه السلام) از قدرتمندترین جاذبه هاست، دلیل آن را این گونه بر می شمرد که : این جاذبه هم سطح وسیعی از جمعیت انسانها را مجذوب خویش ساخته است و هم به یک قرن و دو قرن پیوسته نیست و بر گونه قرون و اعصار می درخشد و هم در گستره ی زمین، مناطق زیادی را به خود اختصاص داده است، مناطق بسیاری که شیعیان و محبان علی (علیه السلام)، اکنون در سراسر بلاد اسلام در آن سکونت دارند.
علامه شهید در ادامه، رمز جاذبه نیرومند علی (علیه السلام) را اینگونه ذکر می کند:

«علی اگر رنگ خدا نمی داشت و مرد الهی نمی بود، تا به حال حتما فراموش شده بود.» (کتاب جاذبه و دافعه / ص 31)

+ نوشته شده در  دوشنبه یکم خرداد ۱۳۹۱ساعت 13:20  توسط تربیت وآموزش حوزه5 براداران  | 

اصلاح نفس اولین وظیفه سرگروههای صالحین

بنابراین و با الهام از مدل تربیتی امام (ره) در جریان انقلاب، مربیان و سرگروههای صالحین نیز اول باید به اصلاح نفس خویش و تحصیل علوم دینی به اندازه ضرورت و نیاز بپردازند. سپس شرایط لازم برای راه اندازی حلقه های تربیتی صالحین را فراهم کرده و موانع را حتی الامکان از پیش رو بردارند و در مرحله بعد، به بصیرت دهی و هدایت افراد و نیز رشد و ارتقاء سطح آنان بپردازند.

مربی صالحین، برای جذب باید حتما ناصحانه به سراغ مخاطب برود که نصح به معنای خیرخواهی مشفقانه است یعنی آنکه او از صمیم قلب دوست داشته باشد مردم سعادتمند شوند. قرآن کریم در این باره، خطاب به پیامبر رحمت (صلی الله علیه و آله) می فرماید:

«لعلک باخعٌ نَفسَکَ الا یکونوا مومنین» (شعراء / آیه 3)
«گویی می خواهی جان خود را از شدت اندوه از دست دهی به خاطر اینکه آنها ایمان نمی آورند.»

در واقع برای این کار، سوز درونی مربی برای هدایت دیگران، بیشتر از سایر موارد، دلهای متربیان را نرم و متمایل نموده و ایشان را آماده ی پذیرش راه حق و حقیقت می نماید. در خاطرات شهید قدوسی مدیر مدرسه حقانی، قبل از انقلاب نقل شده است که او، گاهی برای آنکه یک طلبه را به مبارزه و حرکت دعوت کند، یازده ساعت با او به گفتگوی رو در رو می نشسته است.

بر این اساس، مربیان و سرگروههای حلقه های صالحین، باید به دقت در گاین گونه مسائل و خاطرات الهام بخش تامل کنند و از آن درس بگیرند چراکه به عنوان مثال، در همین ماجرایی که نقل کردیم، ببینید سوز درونی، اخلاص و نصح مشفقانه شهید بزرگوار قدوسی را که مثال زدیم، چقدر اثر تربیتی بالایی دارد و به چه میزان الهام بخش است که هنوز بعد از گذشت چند دهه از شهادتش، حتی بیان خاطره آن رویداد هم ما را متحول می کند.

مربی تربیتی باید در این راه مقدس و دشوار به هدفش ایمان داشته باشد تا از راه نماند و استقامت بورزد. چنانچه وقتی قرآن می گوید:

«آمن الرسول بما انزل الیه من ربه»
«پیامبر (صلی الله علیه و آله) به آن چیزی که از پروردگارش نازل شده (همان راهش) ایمان داشته است»

بدون شک این ایمان و یقین قلبی بخودی خود، یکی از رموز اصلی موفقیت ایشان در دعوت به راه حق بوده است.

+ نوشته شده در  جمعه پانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 9:0  توسط تربیت وآموزش حوزه5 براداران  | 

منش مربی صالحین، اصلی ترین عنصر تربیت

از آنجا که اصلی ترین عنصر تربیت، در واقع رفتار، اندیشه، مرام و منش مربی است پس چنین به نظر میرسد که فرآیند جذب در صالحین تنها از عهده ی افرادی برآید که متخلق به اخلاق اسلامی و آراسته به صفات پسندیده باشند.

به عنوان مثال، در جریان انقلاب که امام راحل (ره) توانستند به عنوان یک مربی اسوه و کم نظیر دلهای میلیونها مسلمان عاشق و دلداده را به خود جذب و شیفته نماید آیا در این راه سرمایه ای جز اخلاص، معنویت، اخلاق و استقامت داشته است.

امام (ره) چون به زندگی اش صبغه الهی بخشیده بود و چون مرد خدا بود توانست صاحبان دلهای پاک و سلیم را که فطرتا به مردان خدا گرایش ذاتی دارند و نیز دوست داران حق و حقیقت و پاکی را، در سرار عالم به خود جذب نماید.

به راستی جذبه امام (ره) با دلهای عاشق چه کرده بود که وقتی سردار خیبر شهید حاج ابراهیم همت شنید، حضرت امام فرموده است: جزیره مجنون باید حفظ شود! آنقدر آنجا ماند و مقاومت کرد که همانجا شهید شد.

شکند اگر دل من به فدای چشم مستش
سر خم می سلامت شکند اگر سبویی

امام راحل (ره) همچنین در جریان انقلاب اسلامی، الگوی تمام عیار یک طرح تربیتی بزرگ را در ایران خلق کرد و در معرض دید جهانیان قرار داد چنانچه ایشان اول خود را به علم و عمل و ایمان و تقوا مجهز کرد و سپس به بستر سازی لازم برای تحقق این انقلاب بزرگ در سطح کشور پرداخت درست از سال 42 تا بهمن 57.

در ادامه امام (ره)، به انجام رسالت اصلی خویش در این خصوص پرداخت که در واقع همان بصیرت دهی، روشنگری، نصیحت و هدایت امت بود.
پس از آن و در مرحله پایانی این جریان عظیم، امام (ره) اقدام به راه اندازی تشکیلات رسمی در این رابطه پرداخت و دولت و حاکمیت تشکیل داد.

+ نوشته شده در  یکشنبه دهم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 11:19  توسط تربیت وآموزش حوزه5 براداران  | 

همكار ...

سلام
چندی است که صالحین فراتر از یک طرح پیش می رود به گونه ای که قرار است کل بسیج را شامل گردد . طبق فرموده امام خمینی(ره) که فرمودند بسیج شجره طیبه است . لذا من بعد نام شجره طیبه صالحین را برای صالحین برگزینید .
احیای مساجد آخرالزمان را دریابید و یادتان باشد :
اصل در شجره طیبه صالحین رفاقت و صمیمیت بین اعضاست . هرگاه توانستیم این را چاشنی کار قرار دهیم موفق بوده ایم . یادتان باشد سرگروهی اشراف بر کار دارد که اگر عضوی از متربیان در جلسه ای حضور نیافت با پیامکی در خور موضوع جلسه هدایتش نماید ولو یک حدیث یک جمله ای باشد .
تربیت و آموزش و شجره طیبه صالحین حوزه مقاومت بسیج حضرت صاحب الزمان(عج)
+ نوشته شده در  چهارشنبه سوم اسفند ۱۳۹۰ساعت 13:2  توسط تربیت وآموزش حوزه5 براداران  | 

سخنرانی فرمانده محترم حوزه در راستای اموزش و طرح صالحین

قسمت هایی از سخنرانی فرمانده محترم حوزه در راستای اموزش و طرح صالحین 4/11/90
بسم الله الرحمن الرحیم
اصول تربیت بر مبنای حفظ کرامت و شخصیت انسانهاست . در خانواده هیچ برنامه ای نمی تواند رشد کند مگر اینکه افراد آن خانواده حیثیت و کرامت و شخصیت شان حفظ شود. ژاپن در مقایسه با ایران از شاخص احترام بالاتری برخوردار است ، علیرغم اینکه ایشان مسلمان نیستند اما در نظام آموزش و پرورش خود احترام بیشتری را برای دانش آموز قائل هستند. در یکی از دبیرستان های ژاپن مدیر مدرسه 20 متر جلوتر از درب مدرسه به استقبال دانش اموزان می رود و در کلاس درس هم کرامت و شخصیت دانش آموز مورد احترام است. در ایران در کلاس درس معلم بعد از اینکه دانش آموزان یک ربع توی سر و کله هم زدند تازه وارد کلاس می شود. و این اهمیت احترام در تربیت را روشن می سازد.
در حلقه های صالحین اصل کرامت انسانی باید حفظ شود ، نیروی انسانی در راستای حفظ کرامت انسانی باید برنامه ریزی کند. در طرح صالحین باید ارتباط مثبت بین افراد برقرار شود. اگر آن مربی نتواند آن ارتباط مثبت و سالم را ایجاد کند طرح صالحین شکست خواهد خود.
فرایند طرح صالحین باید از علم به عمل توامان باشد. در بحث اخلاق چند مثال پیاده می شود و در بحث عمل پیاده می شود.
در آینده آسیب ها و محتوای طرح حلقه های صالحین باید بررسی و برای آسیب های آن راهکارهایی اندیشیده شود
+ نوشته شده در  چهارشنبه پنجم بهمن ۱۳۹۰ساعت 17:3  توسط تربیت وآموزش حوزه5 براداران  | 

زندگينامه شهيد محمد على رجايى

 

شهيد محمد على رجايى ، در سال 1312 هجري قمري در شهرستان قزوين متولد شد، تحصيلات ابتدايى را تا اخذ گواهينامه ششم ابتداى در همين شهرستان به انجام رساند. در سن چهار سالگى از وجود داشتن نعمت پدر محروم شد و تحت تكفل مادر مهربان و منيع الطبع قرار گرفت . در سال 1327 به تهران مهاجرت كرد و سال بعد يعنى در 1328 وارد نيروى هوايى شد. در مدت 5 سال خدمت در نيروى هوايى ، دوره متوسطه را با تحصيل شبانه گذراند، سپس در سال 1335 به دانشسراى عالى رفت و به سال 1338 دوره ليسانس خود را در رشته رياضى به پايان برد و به سمت دبير رياضى به استخدام وزارت فرهنگ در آمد و به ترتيب در شهرستانهاى خوانسار، قزوين و تهران به تدريس ، اشتغال ورزيد.
شهيد رجائى در مدت تدريس ، هميشه آموزگارى دلسوز، پركار و شايسته بود و ضمن تدريس ، به فرا گرفتن علوم اسلامى و انجام فعاليتهاى سياسى همت مى گماشت . در سال 1340 به عضويت نهضت آزادى در آمد كه منجر به دستگيرى وى (در ارديبهشت 1342) و پنجاه روز زندان شد. پس ‍ آزادى از زندان با شهيد باهنر به سازماندهى مجدد هيات موتلفه پرداخت و براى پرورش افرادى كه بتوانند نبردى مسلحانه را اداره نمايند به اعزام داوطلبانى به جبهه فلسطين دست زد. در همين رابطه و براى تكميل برنامه مزبور (در سال 1350) خود شخصا به خارج از كشور سفر كرد. ابتدا به فرانسه و تركيه رفت و از آنجا عازم سوريه شد.
شهيد رجايى همگام با فعاليتهاى سياسى لحظه اى نيز از خدمات فرهنگى غافل نبود از آن جمله تدريس در مدارس كمال و رفاه ، همكارى با بنياد رفاه و تعاون اسلامى با همكارى شهيد مظلوم آيت الله دكتر بهشتى و شهيد دكتر باهنر و آيت الله هاشمى رفسنجانى .
ايشان با نهايت شجاعت و شهامت مدت دو سال ، در زندانهاى انفرادى رژيم پهلوى انواع و اقسام شكنجه ها را تحمل نمود و چون كوهى استوار مقاومت كرد. در اثر اين مقاومتها او را به زندان قصر و سپس به اوين فرستادند. او در زندان به ماهيت واقعى منافقين پى برد و از آنها تبرى جست . دوران زندان مجموعا چهار سال به درازا كشيد و شهيد رجائى در سال 1357 با اوج گيرى انقلاب اسلامى همراه ديگر زندانيان سياسى آزاد شد و بلافاصله وارد مبارزات سياسى و فرهنگى گرديد و به اتفاق عده اى از همكارانش براى بسيج و سازماندهى مبارزات مخفى معلمان مسلمان ، تلاش گسترده اى را آغاز كرد و موفق به ايجاد انجمن اسلامى معلمان شد. او در راه پيماييهاى عظيم سال 1357 مخلصانه و با تمام توان كوشيد و نقش ‍ موثرى در فعاليتهاى تبليغاتى آنها داشت .
شهيد رجائى پس از پيروزى انقلاب اسلامى و در سال 1358، مسئوليت وزارت آموزش و پرورش را به عهده گرفت و در زمان وزارت خود موفق به دولتى كردن كليه مدارس شد. سپس به عنوان نماينده مردم تهران در مجلس شوراى اسلامى انتخاب گرديد و به دنبال تمايل مجلس شوراى اسلامى در تاريخ 18/5/1359 به عنوان اولين نخست وزير جمهورى اسلامى ايران به مجلس معرفى و با راى قاطع به نخست وزيرى انتخاب شد. شهيد رجائى در اين مسئوليت خطير، على رغم اين كه به فاصله بسيار كوتاهى با توطئه عظيم استكبار جهانى در ايجاد جنگ تحميلى از سوى رژيم صدام روبرو شد و همچنين كارشكنى هاى بنى صدر و متحدانش و خرابكاريهاى منافقين و ساواكيها را در پيش رو داشت ، اما توانست به بهترين وجه از عهده انجام وظايف و مسئوليتهاى سنگين خود بر آيد.
به دنبال عزل بنى صدر از رياست جمهورى ، شهيد رجائى با راى اكثريت مردم محرومى كه شاهد تلاشهاى صادقانه ((اين فرزند صديق ملت و مقلد با وفاى امام ((ره )) بودند به رياست جمهورى انتخاب شد. دشمنان قسم خورده انقلاب اسلامى كه توان تحمل وجود اين مايه اميد مستضعفان و عنصر ارزشمند و دلسوز را نداشتند در هشتم شهريور ماه 1360 او را به همراه يار قديمى اش شهيد باهنر در انفجار دفتر نخست وزيرى به شهادت رساندند.

[يادش گرامي باد]

برگرفته از كتاب « روزها و رويدادها جلد دوم » تآليف : جمعي از نويسندگان

 

دبیر ستاد شجره طيبه صالحين 

حوزه مقاومت بسيج ۵ شهید رجایی - شهر مقدس قم

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و ششم دی ۱۳۹۰ساعت 10:39  توسط تربیت وآموزش حوزه5 براداران  | 

وصیت‌نامه شهید رجایی

كمی فكر كرد. سپس كاغذی خواست تا وصیت‌نامه‌ای جدید بنویسد. او بر روی یك برگ كاغذ دفتر مشق بدون‌ این‌ كه پاكنویس كند خوش خط و خوانا و بدون خط‌خوردگی و روان‌ و ساده وصیت‌نامه‌ای نوشت و آن را به همسرش داد.

 
 این بنده كوچك خداوند بزرگ با اعتراف به یك دنیا اشتباه، بی‌توجهی به ظرافت مسؤولیت از خداوند رحیم طلب عفو و از همه برادران و خواهران متعهد تقاضای آمرزش‌خواهی می‌كنم. وصیت حقیقی من مجموعه زندگی من است. به همه چیزهایی كه گفته‌ام و توصیه‌هایی كه داشته‌ام در رابطه با اسلام و امام با انقلاب تأكید می‌نمایم. این مختصر را برای رفع تكلیف و تعیین خط ‌مشی برای بازماندگان و بر حسب وظیفه شرعی نوشتم و گرنه وصیت‌نامه این‌ بنده حقیر با این همه تحولات در زندگی در این مختصر نمی‌گنجد و مكّه، حج بیت‌الله بر من واجب شده بود امكان رفتن پیدا نشد. اینك كه به لقاءالله شتافتم این واجب را یكی از بندگان صالح خداوند به عهده بگیرد. ثلث اموال به تشخیص بازماندگان به «خیرالعمل» صرف شود و اگر به نتیجه قطعی نرسیدند به بنیاد شهید بدهید.

 آخرین وصیت

بیست روز قبل از شهادت، قبل از ترك خانه برای شركت در جلسه‌ای مهم، همسر رجایی به او گفت: «پیشنهاد می‌كنم وصیت‌نامه‌ی جدیدی بنویسید. وصیت‌نامه قبلی را سال‌ها پیش نوشته‌اید.»

رجایی به یادآورد كه در سال 1352 قبل از این‌كه به زندان برود، وصیت‌نامه‌ای نوشته بود و آن‌ روز، هشت‌سال از نوشتن آن وصیت‌نامه می‌گذشت.

كمی فكر كرد. سپس كاغذی خواست تا وصیت‌نامه‌ای جدید بنویسد. او بر روی یك برگ كاغذ دفتر مشق بدون‌ این‌ كه پاكنویس كند خوش خط و خوانا و بدون خط‌خوردگی و روان‌ و ساده وصیت‌نامه‌ای نوشت و آن را به همسرش داد. نكاتی كه در این چند خط به آن‌ها اشاره‌ شده، بسیار قابل تأمل است:

 بسم الله الرحمن الرحیم

این بنده كوچك خداوند بزرگ با اعتراف به یك دنیا اشتباه، بی‌توجهی به ظرافت مسؤولیت از خداوند رحیم طلب عفو و از همه برادران و خواهران متعهد تقاضای آمرزش‌خواهی می‌كنم.

وصیت حقیقی من مجموعه زندگی من است. به همه چیزهایی كه گفته‌ام و توصیه‌هایی كه داشته‌ام در رابطه با اسلام و امام با انقلاب تأكید می‌نمایم.

به كسی تكلیف نمی‌كنم ولی گمان می‌كنم اگر تمام جریان زندگی مرا به صورت كتاب در‌آورند برای دانش‌آموزان مفید باشد. هر چه از مال دنیا دارم متعلق به همسر و فرزندانم می‌باشد. كیفیت عملكرد را طبق قانون شرع به عهده خودشان می‌گذارم.

برادرم محمدحسین رجایی وصی و همسرم ناظر و قیم باشند.

خدای را به وحدانیت، اسلام را به دیانت، محمد صلي‌الله عليه و آله و سلم را به نبوت و علی و یازده فرزندان معصومین علیهم‌السلام را به امامت و پس از مرگ را به قیامت و خدای را برای حسابرسی به عدالت قبول دارم و از دریای كرمش امید عفو دارم.

 این مختصر را برای رفع تكلیف و تعیین خط ‌مشی برای بازماندگان و بر حسب وظیفه شرعی نوشتم وگرنه وصیت‌نامه این‌ بنده حقیر با این همه تحولات در زندگی در این مختصر نمی‌گنجد و مكّه، حج بیت‌الله بر من واجب شده بود امكان رفتن پیدا نشد. اینك كه به لقاءالله شتافتم این واجب را یكی از بندگان صالح خداوند به عهده بگیرد. ثلث اموال به تشخیص بازماندگان به «خیرالعمل» صرف شود و اگر به نتیجه قطعی نرسیدند به بنیاد شهید بدهید.

                                                                                                       محمدعلی رجایی

 

انفجار و شهادت

در ساعت سه عصر، صدای انفجار مهیبی از ساختمان نخست‌وزیری برخاست. كاركنان به طرف محل انفجار دویدند. جمعیت زیادی از راه رسید. همه نگران رجایی و باهنر بودند. رجایی از چند روز قبل به فرمان حضرت امام خانواده‌اش را در یكی از واحدهای مسكونی نهاد ریاست‌جمهوری ساكن كرده بود تا دیگر مجبور به رفت‌وآمد به خانه‌اش نباشد. كمال، پسر سیزده ساله رجایی از دور شاهد شعله‌های آتش بود. او با حالی آشفته به مادرش تلفن كرد و ماجرا را با او در میان گذاشت تا همسر شهیدرجایی خودش را برساند. پیكرهای خونین و سوخته رجایی و باهنر را به بیمارستان منتقل كردند. شدت انفجار به حدی بود كه ابتدا هیچ‌كس نتوانست كشته‌شدگان را شناسایی كند. جنازه‌ها را به بیمارستان انقلاب منتقل كرده و پیكر شهیدرجایی را در سردخانه قرار دادند.

هیچ‌كس نمی‌دانست كه این پیكر سوخته، بدن شهیدرجایی است. به فكر یكی از اطرافیان او رسید كه از روی دندان‌ها می‌توان فهمید كه پیكر سوخته، بدن شهید رجایی است یا خیر؟ اما سوختگی آن‌چنان بود كه دهان رجایی به سادگی باز نمی‌شد. لحظاتی بعد یكی از پزشكان از راه رسید و پس از شستن لب‌ها با آب اكسیژنه، دهان را باز كرد و دندان‌ها دیده‌ شد، اما باز هم كسی او را نشناخت. همسر شهید رجایی به بیمارستان آمد و در سردخانه پیكر سوخته شهید‌رجایی را شناسایی كرد.

با شنیدن خبر شهادت رجایی و باهنر، مردم به خیابان‌ها ریختند و ایران در سوگ رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر خود فرو رفت. با طلوع آفتاب روز نهم شهریور ماه مردم در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع كرده و با سردادن شعار«رجایی، رجایی! راهت ادامه دارد! » پیكر او و شهید باهنر را تا بهشت زهرا مشایعت كردند.

 

دبیر ستاد شجره طيبه صالحين 

حوزه مقاومت بسيج ۵ شهید رجایی - شهر مقدس قم

+ نوشته شده در  سه شنبه پانزدهم آذر ۱۳۹۰ساعت 0:0  توسط تربیت وآموزش حوزه5 براداران  | 

هفته بسیج مبارک...

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و نهم آبان ۱۳۹۰ساعت 8:2  توسط تربیت وآموزش حوزه5 براداران  | 

اصول اساسی طرح صالحین

بخش اول

طرح صالحین تربیتی است نه آموزشی:

مجریان طرح صالحین باید متوجه باشند که طرح صالحین یک طرح آموزشی نیست. اگر بنا بود طرحی آموزشی به اجرا در آید ما اقدام به مهیا کردن کلاس ، جزوه ، آزمون و مدرک میکردیم . حال این که هیچ یک از این موارد جایی در طرح صالحین ندارد. چرا که آنها تنها سبب افزایش معلومات فرد میگردند.

به بیانی ساده اما پرمغز ما در اجرای طرح صالحین به دنبال افزایش معلومات فرد نیستیم بلکه به دنبال تغییر رفتار هستیم...

از همین روست که مقام معظم رهبری (دامت برکاته)  فرموده اند:

اي بسا با تشكيل كلاس، معلومات فرد را از دين بالا مي بريم. در حالي كه ايمان او بيشتر نشده است ....

پس می بایست در اجرای طرح صالحین متوجه باشیم که احیانا برنامه های ما شکل آموزشی به خود نگیرد...

البته نمی توان منکر این شد که هدف ما افزایش معرفت و شناخت افراد است وپیمودن این مسیر نیازمند ارایه آموزش هایی است، اما همین آموزش ها را نیز میتوان با ظرافت هایی ارائه کرد که کمترین احساس تشکیل کلاس و تدریس و مدرس در اعضای حلقه ایجاد شود.

مثلا می توان آموزش های خشک را به آینده یعنی اواخر دوران تثبیت و یا دوران رشد موکول کرد و یا این که برای آموزش هایمان قالب هایی ایجاد کنیم که حالت کلاسی نداشته باشد و در فضایی جالب و جذاب بچه ها بدون آنکه متوجه شنود مطالب مورد نظر را فراگیرند.

به عنوان مثال میتوان مطالب آموزشی مربوط به معاد را درحین برنامه کوهنوردی و بر اساس شیوه بازگشت صدا به بچه ها منتقل کرد که این شیوه موجب علاقه بچه ها  و عدم احساس تشکیل کلاس در آنها خواد شد.

نکته آخر این که آموزش را میتوان تعطیل کرد و به آینده موکول کرد و چه بسا اشکالی هم پیش نیایید اما تربیت امکان تعطیلی ندارد...

+ نوشته شده در  جمعه یکم مهر ۱۳۹۰ساعت 8:0  توسط تربیت وآموزش حوزه5 براداران  | 

مدير آموزش و تربيت سازمان بسيج:

طرح صالحین، حلقه ای تربیتی با رویکرد انسان سازی است.


حجت‌الاسلام دسمي، مدير آموزش و مسوول طرح صالحين سازمان بسيج كشور در اولين همايش الگوهاي برتر صالحين در مشهد گفت: طرح صالحين حلقه‌اي تربيتي براي انسان‌سازي است تا انسان‌هاي معتقد ساخته شده و بتوانند در عرصه‌هاي مختلف جامعه نقش ايفا كنند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران بسیج، وي ادامه داد: طرح صالحين في نفسه اتفاق بزرگي نيست بلكه بستر اتفاقي است كه اكنون در آغاز آن هستيم.


وي 8 سال دفاع مقدس را جهاد اكبر خواند و اظهار داشت: اكنون كه از ميدان جنگ سخت گذر كرده‌ايم، عرصه جهاد اصغر پيشروي ماست و مباحثي همچون خودسازي، معنويت و تعالي مطرح است.


دسمي مقابله با جنگ نرم دشمن را منوط به بسيج عمومي كشور اعلام و خاطرنشان كرد: پايگاها‌هاي بسيج بايد كانون تعليم و تربيت قرار بگيرد و به كانون ايجاد و ساخت نيروهاي انقلابي و نه صرف تجمع افراد تبديل شود.


وي ادامه داد: طرح صالحين بر‌آيند كار مطالعاتي و تحقيقاتي عميق است كه در مجموعه كلان اتفاق افتاده است، طرح صالحين بر اساس فرمايشات مقام معظم رهبري است زيرا كه ايشان به شكل، روش و محتوي آن در بيانات متعدد خود پرداخته است.


دسمي امر تربيت را متفاوت از آموزش خواند و تصريح كرد: آموزش نوعي كلاس است كه منجر به دانش‌افزايي مي‌شود و الزاما رفتارگرايي را ايجاد نمي‌كند اما در تربيت رفتارسازي مهم است.


وي بصيرت را محصول تربيت دانست و اشاره كرد: براي طرح صالحين 20 هزار پايگاه بسيج در سراسر كشور انتخاب شده است و مهم ترين ماموريت فرهنگي و معنوي را بر عهده دارد.


+ نوشته شده در  سه شنبه یکم شهریور ۱۳۹۰ساعت 12:39  توسط تربیت وآموزش حوزه5 براداران  | 

لیست کتاب

این بار لیستی از  کتاب های تربیتیی مناسب برای مطالعه مربیان میگذارم که امیدوارم مفید فایده باشد.
لازم به ذکر است که مطالعه این کتب در افزایش آگاهی مربیان به امور تربیتی بسیار موثراست.
لیست کتابها در ادامه مطلب....
 
یاعلی مدد...

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه سوم مرداد ۱۳۹۰ساعت 16:43  توسط تربیت وآموزش حوزه5 براداران  | 

شجره طیبه صالحین....

طرح صالحین بر مبنای ارزش‌های اسلامی در سراسر پایگاه‌های مقاومت در سطح کشور برگزار می‌شود.
طرح صالحین باید پایگاه‌های بسیج را تبدیل به دانشگاه کند و یادگیرنده و یاددهنده خوبی برای جوانان باشد.
اجرای این طرح ، باورهای دینی جوانان و نوجوانان را سرعت می‌دهد و در این طرح به نکات عمیق و کاملاً تربیتی، آن هم از نوع آموزشی باید توجه ویژه شود.
فعالیت‌هایی که مربی طرح صالحین پایگاه انجام می‌دهد غیر ساعات کلاس درسی است و کار اصلی این طرح ، تربیت جوانان و نوجوانان بر طبق ارزش‌ها و بینش‌های اسلامی است . محتوای این طرح که همان تربیت جوانان است ، کار ساده‌ای نیست یعنی مربی باید انسانی ویژه و کاردان و دارای بینش اسلامی بسیار غنی باشد .
اگر می‌خواهیم جوانانی ارزشمند تربیت کنیم باید مربی دارای الگوهای رفتاری مناسب با شرایط دینی و مذهبی در این عرصه تربیت کنیم تا در بین جوانان تأثیر گذار باشد .
در این طرح جوانانی را برای آینده انقلاب اسلامی تربیت خواهیم کرد که انسان‌هایی سطحی‌نگر نباشند بلکه محور تأثیر‌گذاری در کشور باشند .
مسئول طرح صالحین پایگاه‌ها باید کارشناس مباحث تربیتی و اسلامی بوده و بینش اسلامی آن از اعضای سایر پایگاه‌ها بیشتر باشد ؛ مربیان این طرح باید انسان‌سازی را در پایگاه‌ها نهادینه کنند و انسان‌هایی ویژه و نخبه باشند .
کیفیت کار بسیج در مساجد و پایگاه‌های بسیج باید ارتقا داده شود تا در کشور انقلاب فرهنگی طبق ارزش‌های دینی و اسلامی ایجاد شود .
اجرای طرح صالحین مقابله با تهدیدات نرم دشمن است و بسیجیان باید بیشتر از گذشته در این طرح از خود مایه بگذارند .
فرماندهان پایگاه باید به شکل جدی وارد این عرصه شوند و در طرح صالحین فعالیت کرده و استعداد‌های نیروی جوان را در پایگاه‌ها شناسایی کنند.

 

دبیر ستاد شجره طيبه صالحين 

حوزه مقاومت بسيج ۵ شهید رجایی - شهر مقدس قم

+ نوشته شده در  چهارشنبه یکم تیر ۱۳۹۰ساعت 7:19  توسط تربیت وآموزش حوزه5 براداران  | 

نکته !!!

مربی در تربیت افراد مانند باغبان در پرورش گل است. همانطور که باغبان نمی تواند رنگ طبیعی، نوع و شاخ و برگ گل را تغییر دهد و تنها با ایجاد فضا، آب، خاک مناسب و ... در پرورش گل تأثیر خواهد داشت، مربی نیز با ایجاد زمینه ها و شرایط لازم، انگیزه حرکت در جهت رشد و تعالی را برای متربی(بسیجی فعال) ایجاد می کند.
+ نوشته شده در  دوشنبه سی ام خرداد ۱۳۹۰ساعت 12:25  توسط تربیت وآموزش حوزه5 براداران  | 

رسالت های مربی!!!!

مربیان حلقه های تربیتی وظایفی به عهده دارند که بسیار مهم و قابل توجه است و موفقیت طرح در گرو توجه مربیان به این رسالت هاست. مهمترین این وظایف به این شرح است:

1-      برقراری رابطه عاطفی بین خود و هریک از اعضای حلقه به طوری که فردِ مخاطب مربی را نزدیک ترین دوست و محرم ترین فرد بداند.

2-      تلاش برای ایجاد جوی صمیمی و عاطفی بین اعضای حلقه، به طوری که دیگر 10 انسان جدا از هم نباشد بلکه چنان به هم متصل شده باشند که با یکدیگر انس و الفت گرفته و به آسانی حاضر به جدایی نباشند.

3-      برگزاری برنامه های پر شور و نشاط برای بچه ها، برنامه هایی همچون ورزش،مسابقه، تفریح، اردو و...(مخصوصا در دوران جذب)(برگزاری این برنامه ها تضمین حضور بچه ها در برنامه های حلقه است)

4-      برگزاری جلسات رسمی (در دوران جذب حد اکثر هفته ای دوجلسه ) همراه با تماس برای جلسه، پذیرایی، حضورغیاب و ...که در این جلسات ابتدا 10 دقیقه قرآن تلاوت شود سپس 10 دقیقه داستان گفته شود و چند دقیقه هم به پرسش و پاسخ بگذرد.

5-      حضور مداوم در مسجد و پایگاه(مثلا 5 شب در هفته) و تشکیل جلسات غیر رسمی با بچه های حلقه که خودشان داوطلبانه آن ساعت در پایگاه حضور یافته اند.

6-      برقراری ارتباط خصوصی با تک تک بچه ا برای شنیدن مشکلات و مسائل آنها و پاسخ دادن به پرسش های آنها یا مطرح کردن مسائلی که آن فرد خاص دچار آنهاست... از طریق صبحت های خصوصی در مسجد...قدم زدن در مسیر منزل... تماس های تلفنی...دعوت از فرد برای انجام کاری خاص در کنار مربی و ....

دبیر ستاد شجره طيبه صالحين 

حوزه مقاومت بسيج ۵ شهید رجایی - شهر مقدس قم

+ نوشته شده در  جمعه بیست و هفتم خرداد ۱۳۹۰ساعت 20:30  توسط تربیت وآموزش حوزه5 براداران  | 

رهنمودهای مقام معظم رهبری

 
* امروز معرفت و آگاهي شما بايد آنچنان راه را در مقابل شما روشن كند تا بتواند كارهاي بسيار بزرگي كه به دوش شما جوانها (بسيجيان) است در اين
 دهه و دهه بعدي انجام دهيد.
* ايـمان كمتر در كلاس بدست مي آيد ، بيشتر در جلسات موعظه ، در
برخورد هاي خوب و بيشتر از همه در رفـتار ما و در سوق دادن آنها به
 نـماز، عـبادت، ذكر، تضرع و توسل بدست مي آيد. آنها را به نوافل ،
تهجد و  استغفار وادار كنيد و عادت بدهيد.
* مجموعه فكري درست كنيد، از آدمهاي مطمئن(يك مجموعه انديشه ورز)
* خـوبي مراتب دارد در خـوب بودن و خوب شدن حد نشناسيد
 مرتب در حال بالا رفتن باشد ،‌ گناه نكنيد، فرايض را با شوق و
 رغبت انجام دهيد ، از ياد خدا غفلت نكنيد ، با قرآن انس پيدا
كنيد از لحاظ اخلاق خودسازي كنيد.
* به سئوالات و شبهه هاي ذهني جـوانان پاسخ داده شود.
* راهـنمايي و مـشاوره و كمك فـكري دادن به جوانان در
مقابل با حـوادث زندگي ، بطوري كه احساس بي پناهي و
تنهايي نكند.
* نوترين، زيباترين و عالي ترين معارف را در دسترس
 بچه هاي بسيج و . . .
* از شرح حــال سرداران و رزمندگان استفاده كنيد.
* بسيجي مي تواند محور باشد،انسانهايي را به خود
 جذب كند ، بيست نفر را دور خود جمع كند.
* بهره گيري ازنيروي عاطفي دركنار فعاليت عقلي
* بايد آنچنان خود را بسازيد كه مـثل شـمعـي
پروانه ها را به دور خودجمع كنيد.
* شـخصيت او به رسـميت شـناخته شـود.
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و ششم خرداد ۱۳۹۰ساعت 19:18  توسط تربیت وآموزش حوزه5 براداران  | 

اصلا شجره طیبه صالحین چیست ؟؟؟

 
 هدف :
تعالي معنوي توام با رشد ايمان آگاهانه و بصيرت بسيجيان
 منظور :
تعليم و تربيت  مديران و مربيان شايسته و كارآمد در عرصه هاي مختلف تربيتي، فرهنگي و . . .
 تقويت باورهاي ديني و توسعه اخلاق و رفتارهاي اسلامي در ميان آحاد بسيجيان

         طریقه اجرای طرح بدین صورت است که با تشکیل حلقه هاي تربیتی کار شکل مي گيرد. حلقه های تربیتی به فعالیتهای تربیتی گفته می شود که در آن افراد در یک حلقه 15 تا 20نفره کنار هم نشسته اند و یک نفر مربی مطالب مربوط  به مسائل تربیتی و سایر موضوعات روز مبتلا به افراد را ارائه می دهد. مباحث به صورت مباحثه طرفین پیش می رود و افراد هر سئوالی که داشته باشند ، از استاد و مربی مي پرسند و پاسخ سئوالات خويش را در يك فضاي دوستانه و صميمي  دریافت می نمایند و در نهايت تمامي مباحثات و مطالب با هدايت و راهنمايي استاد جمع بندي مي شود.

مهمترین رکن طرح ارتباط مربی و استاد با اعضاي گروه بصورت یک حلقه متصل در فضای خارج از آن جلسه می باشد و در این صورت است که حلقه تربیتی مفهوم پیدا می کند. بهترین حلقه های تربیتی جمعيت آن محدود و براي مربي گروه در هر شرايطي به سهولت قابل دسترسي باشد به نحوی که مربی بتواند در طول ایام هفته با آنها ارتباط عاطفی و معنوی بر قرار کرده و کارهای تربیتی خود را دنبال نماید.

خروجي :
1. تبدیل پایگاه به کانون تعلیم و تربیت
2. تقويت فعليت و هدايت خلاقيتها و استعدادهاي بسيجيان در ابعاد مختلف
3. اعتماد بیشتر مردم و خانواده ها به بسیج با توجه به رشد اخلاقی ومعنوي اعضاي پايگاهها
4. تربیت مدیران کارآمد برای پایگاه
5. فراهم کردن زمینه تحقق بسیج کیفی در پایگاهای مقاومت مستعد و نمونه
6. ارتقاء شان و منزلت بسيج و بسيجيان
7. اصلاح رفتارها و رفتار سازي مطلوب در بين بسيجيان
8. ايجاد وتقويت روحيه مطالعه و كتاب خواني
9. ايجاد بستر مناسب تربيتي جهت رشد وتعالي ايمان و منعويت بسيجيان

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و پنجم خرداد ۱۳۹۰ساعت 19:17  توسط تربیت وآموزش حوزه5 براداران  | 

ساختار جلسات حلقه های تربيتي شجره طيبه صالحین

 

ساختار جلسات حلقه های تربيتي شجره طيبه صالحین   

 الف) مقدمات جلسه    ب) اداره جلسه

 

الف) مقدمات جلسه:
1. سطح بندی حلقه ها:
لازم است اعضاءمتناسب با سطح بندی انجام شده در جلسات حلقه ها شرکت نمایند سطح بندی بر اساس ملاک های زیر انجام می شود:

جنسیت

سن

تحصیلات

2. نام گذاری حلقه:
هریک از حلقه های تربیتی با نام یکی از شهدای پایگاه ، مسجد ، محله و یا... نام گذاری مي شود.

3. تعیین زمان تشکیل جلسات حلقه:
بهترین زمان قبل یا بعداز نماز مغرب و عشاء خواهد بود که مصادف با نماز جماعت باشد.
انس و الفت با نماز جماعت و مسجد در پیشرفت تربیتی و معرفتی افراد بسیار مؤثر است.

4. مدت برگزاری جلسات:
مدت جلسات لازم است یک ساعت تعیین گردد این مدت متناسب با برنامه ها و شرایط جلسه می تواند تغییر کند.

5. مکان تشکیل جلسات:
مکان برگزاری جلسات مسجد خواهد بود.

* درصورت امكان مكانهايي ديگر از جمله حرم مطهر حضرت معصومه (س ) مزار ۱۴ شهید گمنام کوه خضر نبی (ع) ُ گلزار شهدا ُ مسجد مقدس جمکران و....

 ب) اداره جلسه  

1.برنامه های ثابت جلسات

۲.برنامه های متناسب با موضوع جلسه

 

 

1.برنامه های ثابت جلسات:
حدود 20الی30دقیقه از وقت جلسه به برنامه های ثابت اختصاص خواهد یافت که ازقرار زیر می باشند:
1.1  انجام حضور و غیاب:
حضور و غیاب لازم نیست کتبی باشد و باید مربی و سرگروه با توجه به شناختی که از اعضای حلقه دارند از علت غیبت فرد آگاه باشند و علت را پیگیری کنند.
2.1  قرائت قرآن و ذکر نکته تفسیری:
روش قرائت : یکی از اعضاء یا مربی قرائت کرده و بقیه تکرار کنند پس از پایان قرائت قرآن مربی یا سرگروه یک نکته تفسیری از آیات قرآنی بصورت مختصر بیان خواهد کرد.
منابع و مراجع تفسیر:

تفسیر نور: حجة الاسلام والمسلمین قرائتي

تفسیر نمونه:  آيت الله مکارم شیرازی  

3.1 طرح حدیث:
پس از قرائت قرآن جلسه با یک حدیث اخلاقی و توضیح اختصاری پیرامون آن ادامه خواهد یافت.
روش طرح حدیث : اعضا بطور داوطلبانه و یا مربی در هر جلسه یک حدیث اخلاقی ارائه کرده و چند جمله پیرامون آن صحبت نماید.
4.1  طرح مسئله شرعی:
در هر جلسه یک مسئله شرعی مبتلا به متربیان نیز مطرح گردد.
5.1  بیانات ولایت:
رصد سخنان مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و طرح نکات و شاخص های مطرح شده در آن

* نکته : شنبه هر هفته آخرین مواضع مقام ولایت بصورت محور بندی شده از طریق پایگاه های اطلاع رسانی و منابع دردسترس خواهد بود:
سایت شجره طیبه صالحین معاونت تربیت و آموزش سازمان بسیج مستضعفین
سایت مقام معظم رهبری (مد ظله العالی ) به آدرس www.khamenei.ir
روزنامه جوان

6.1  پيام کوتاهی از وصیت نامه ، سیره یا خاطرات شهداء

۲. برنامه های متناسب با موضوع جلسه:
موضوع جلسه غالباَ از پیش تعیین شده می باشد.
1.2  طرح موضوع جلسه.
2.2  مرور مطالب جلسه گذشته مرتبط با موضوع:
 
به منظور یادآوری مطالب مطرح شده و ایجاد آمادگی ذهنی در بین اعضاء ، در شروع جلسه خلاصه ای کوتاه از مباحث گذشته بیان خواهد شد.

3.2  تفصیل موضوع جلسه
موضوع جلسه از قبل به یک یا چند نفر واگذار و مطالب خود را در جلسه ارائه می نمایند و مربی یا سرگروه در پایان جلسه جمع بندی می کند.
* نکته :  لازم است هر یک از اعضاء حلقه در زمان بیان مطالب ، یادداشت برداری کرده تا در موقع نیاز با مرور مباحث جلسه  بهره برداری لازم ممکن باشد

* نکته :  به منظور جذابیت و رفع خستگی ، یک نفر بعنوان دبیر جلسه ، مباحث مطرح شده از سوی اعضای حلقه را ثبت کرده و در زمان نتیجه گیری از آن استفاده نماید.(دبیر جلسه میتواند از تابلو استفاده کند)
4.2  نتیجه گیری:
نتیجه گیری می تواند توسط بیان داستان ، مثال ، دلایل و ایجاد سؤال جدید و خاطره عبرت آموز انجام گیرد.
5.2  ذکر دعاء:
جلسه با ذکر چند دعای کوتاه که ترجيحا مرتبط با موضوع جلسه باشد پایان گیرد.

دبیر ستاد شجره طيبه صالحين 

حوزه مقاومت بسيج ۵ شهید رجایی - شهر مقدس قم

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و چهارم خرداد ۱۳۹۰ساعت 19:11  توسط تربیت وآموزش حوزه5 براداران  | 

شجره طیبه صالحین؟؟؟

 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و سوم خرداد ۱۳۹۰ساعت 18:57  توسط تربیت وآموزش حوزه5 براداران  | 

چگونه حلقه ای جذاب داشته باشیم؟؟؟

 

یکی از راه های ایجاد جذابیت در برنامه های حلقه، تهیه محتوایی جالب توجه است. از جمله مطالبی که می تواند موثر و مشوق بچه ها برای ادامه فعالیت در حلقه باشد استفاده از داستان و تمثیل است که ضمن جلوگیری از خستگی مخاطب از ماندگاری بسیار بالایی برخوردار است و مخاطب حتی پس از گذشت سالها داستان و نکات مطرح شده پیرامون آن را فراموش نخواهد کرد.

به سرگروه های محترم توصیه میگردد، حتما مباحث خود را با داستانهای جذاب و آموزنده تلفیق کرده، و با بیانی زیبا به اعضای حلقه ارائه کنند تا موجب رغبت بیشتر نیروها به مباحث و فعالیت های حلقه گردد.

در مطالب بعد چند نمونه کتب داستانی مناسب جهت استفاده در حلقه های سنین مختلف خدمت شما معرفی خواهد شد.

یا حق

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و دوم خرداد ۱۳۹۰ساعت 18:25  توسط تربیت وآموزش حوزه5 براداران  | 

مطالب قدیمی‌تر